Gjinekomastia- Gynecomasty

Gjinekomastia paraqet zmadhimin e gjoksit tek meshkujt e cila paraqitet si rezultat i zmadhimit të indit dhjamor të gjirit. Mvarësisht nga shkalla e gjinekomastisë përdoren teknika të ndryshme operative.