Kirurgjia Rikonstruktive- Reconstructive Surgery

Kirurgjia Rikonstruktive kryhet për të trajtuar pjesët e trupit të prekura estetikisht ose funksionalisht nga defekte të lindura, anomali të zhvillimit ose trauma.