Ngritje e gjoksit- Breast Lift

Një gjoks i mbushur, i lartë dhe i fortë është simbol i sensualitetit, rinisë dhe shëndetit. Në të gjitha kulturat e botës gjoksi është konsideruar si një ekspresion feminiliteti dhe esenca e të ndjerit femër.
Mastostopessia ose lifting i gjoksit, është ndërhyrja që mundëson ngritjen, tonifikimin dhe rimodelimin e gjoksit të varur si dhe reduktimin apo rimodelimin e përmasave të areolës së gjirit.