Zmadhim i gjoksit- Breast Augmentation

Gjoksi është simbol feminiliteti.
Një gjoks i butë apo i varur, ka një impakt të fortë negativ në psikologjinë e femrës.
Një gjoks i mbushur dhe i tonifikuar forcon vetëdijen e të qenurit një grua e bukur.
Mastoplastika është ndërhyrje që modifikon formën dhe përmasat e gjoksit nëpërmjet implantit të protezave që rrisin volumin dhe përmisojnë maksimalisht formën.